All works

We Need You ! case study

Infrabel

Employer branding-strategie om te gebruiken in een nationale campagne.

Advies , Campagnes

Context

Infrabel wordt geconfronteerd met een aanhoudend gebrek aan technisch personeel en tracht elk jaar opnieuw honderden medewerkers aan te werven, voornamelijk in knelpuntberoepen.

Opdracht

Infrabel vroeg VO Citizen om een employer branding-strategie te ontwikkelen die gebruikt kon worden in een nationale campagne.

 

Antwoord

  • Organisatie van workshops in samenwerking met het personeel van Infrabel;
  • Ontwikkeling van een employer branding-strategie gericht op het menselijke aspect;
  • Ontwikkeling van een eigen identiteit, een moderner en menselijker samenhangend imago;
  • Concrete vertaling van een communicatiestrategie op middellange termijn, specifiek voor de rechtstreekse aanwervingen via de job days.

Resultaat

Ontwerp en uitwerking van de boodschap: 'We need you!' op verschillende dragers, bestemd voor de nationale campagne.

Intern verzamelen van getuigenissen van nieuwe medewerkers die nog maar net zijn aangeworven.