All works

Oranje zak case study

Propreté.brussels / Net.brussels

Campagne om de inwoners van de 19 Brusselse gemeenten op te roepen en te overtuigen om hun organisch afval nog beter te sorteren.

Campagnes , Dialoog , Digitaal

Context

Sinds 2017 biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn inwoners de mogelijkheid een nieuwe oranje zak te gebruiken die bedoeld is voor voedingsafval. Twee jaar later wordt echter vastgesteld dat heel weinig Brusselaars deze nieuwe zak ook effectief gebruiken. Let wel, het gebruik van de oranje zak is vrijwillig en dus niet verplicht, maar toch zien sommigen het enkel als een last ...

Opdracht

De inwoners van de 19 Brusselse gemeenten oproepen en overtuigen om hun organisch afval nog beter te sorteren: die opdracht werd VO Citizen toevertrouwd bij de campagne #oranjezak. De uitdaging voor Net Brussel? Erin slagen de Europese richtlijn te respecteren die zegt dat 50% van het huishoudafval tegen 2020 moet worden gerecycleerd en opgewaardeerd. Het is dus meer dan een klassieke sensibiliseringscampagne: er moet tot actie worden overgegaan, en dat met een langdurig effect!

Antwoord

  •  Informeren

Als tegengewicht voor dit weinig aantrekkelijke onderwerp voor de burgers, besloot VO om de campagne zo op te bouwen dat de lezers op het verkeerde been worden gezet, via het zogenaamde Stroop-effect, een breinbreker uit de neurowetenschappen. De affiche brengt een doodeenvoudige boodschap over, maar wekt de interesse van de lezer die op zoek gaat naar de fout. Zo slaagt ze erin te blijven hangen bij haar doelpubliek.

De website die voor de campagne werd gecreëerd, bundelt uiteraard alle informatie over sorteren en over het gebruik van de zak. Maar hij gaat ook een stap verder en legt uit hoe dit afval wordt opgewaardeerd en hoe deze zak bijdraagt tot een globalere aanpak. Je organisch afval sorteren, is dan ook eerder een daad van burgerschap dan een burgerplicht. En het is net daar dat de meerwaarde van VO Citizen op de voorgrond treedt: werken aan een gedragsverandering door erin te slagen de burgers toe te spreken die verscholen zitten achter de consumenten die in de meeste campagnes worden aangesproken.  

  • Omschakeling

Voor de activering trok VO naar het publiek in grootwarenhuizen en op markten met een stand waar gratis bakken voor die oranje zak werden aangeboden. Door de burgers die bakken aan te bieden, gaan we alvast in tegen twee bezwaren om de oranje zak links te laten liggen, namelijk:  de geur en het risico dat de zak op de stoep wordt verscheurd door een dier. En om de actie nog wat extra kracht bij te zetten, kon iedereen zijn bak ter plaatse personaliseren tijdens een 100% ecologische DYI-workshop > want een burger die nu al de tijd neemt om zijn eigen bak te personaliseren, is zeker en vast een geëngageerde burger.

Resultaat

Om een zo groot mogelijk Brussels publiek te bereiken, werd de campagne zowel online als offline gevoerd en was ze overvloedig aanwezig in het Brusselse straatbeeld, het openbaar vervoer en het internet (YouTube, sociale media ...). Daarnaast werd ook een informatiespotje verspreid via alle radiozenders. Net Brussel had een voorraad van 15.000 bakken om uit te delen. Alleen al tijdens het Milieufestival in het Jubelpark mochten meer dan 1.000 bakken naar hun nieuwe eigenaar.

1,029,567
views
9000
bakken uitgedeeld
165,000
engagementen